Ceník

Ceník služeb za řešení sporů, služby rozhodce, vyjednávání, právních a ostatních souvisejících služeb
Protože nelze jednoznačně určit kolik budeme přesně účtovat za jednotlivý úkon, uvádíme proto jenom orientační ceny, rozpětí cen nejčastějších služeb Úřad pro řešení sporů, s.r.o.
Popis činnosti Jednorázová služba Dlouhodobá smluvní služba
jednorázová konzultace, prvních 30 minut ZDARMA
400,- Kč / hod.
300,-Kč/ hod
jednorázová konzultace včetně sepisu výzvy, podání nebo sepsaní dopisu, faktury, emailu
700,- Kč / hod.
600,-Kč/ ks (hod.)
Analýza a studium materiálů, rozbory atd
500 - 1.500,- Kč
500 - 1.500,- Kč
Základní lustrace dlužníka (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík atd.)
500,- Kč
500,- Kč
pomoc v rozhodčím řízení
500 - 1.500,- Kč
500 - 1.500,- Kč
účetní poradenství FO a PO
od 25.000,- Kč
10.000 - 20.000,- Kč
zastupování ve vyjednáváních, mediacích a v ostatních sporech a souvisejících konfliktech
od 1.000,- Kč / hod.
od 500,- Kč / hod.
vymáhání pohledávek, škod, dluhů atd.
20 % hodnoty sporu, 50 % z příslušenství
10 % hodnoty sporu, 20 % z příslušenství
Součástí odměny nejsou (budou účtovány samostatně) náklady na soudní a jiné poplatky, náklady na znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a náhrada za promeškaný čas (250,- Kč/hod), poštovné (25,- Kč za dopis), kopírovací, tiskově a kancelářské práce. Dále nejsou součástí odměny cestovní náklady na použití vlastního osobního vozidla (dle zák. 119/92 Sb.), jízdné, nocležné, telefonní poplatky (3,-Kč/min.) a jiné poplatky. Ceník platný od 1.9.2019.