Ocitli jste se v neočekávané životní situaci a hledáte profesionální pomoc od zkušeného odborníka?

Poskytujeme komplexní právní poradenství na celém území České republiky. S našimi klienty si zakládáme na osobních a přátelských vztazích, zároveň si však stále zachováváme profesionální přístup.

Právní problematiku vysvětlujeme pomalu a srozumitelně tak, aby měl náš klient dokonalý přehled o možných řešeních svého problému. Zároveň ho zcela transparentně informujeme o všech rizicích jednotlivých řešení.

U případů zahrnujících více zainteresovaných stran se problému věnujeme komplexně, úzce spolupracujeme s daňovými specialisty, účetními, exekutory, notáři, mediátory, arbitrážními rozhodci a insolvenčními správci.

Své služby nabízíme v českém, anglickém a maďarském jazyce.

Mgr. Rebeka Moťovská Židuliaková

  • studium na Právnické fakultě University Karlovy
  • od roku 2014 spolupráce s advokáty a insolvenčními správci
  • od roku 2023 samostatná právní praxe